Voorwaarden

 
Het deelnemen aan de Veerse Meer Sloepenrace is geheel voor eigen risico van de deelnemers, inschrijvers en andere betrokkenen.
 
De organisatie van de Veerse Meer Sloepenrace, en haar medewerkers, noch de partijen die zij vertegenwoordigt, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook: waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of derden toebehorende en aanboord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met het deelnemen aan de Veerse Meer Sloepenrace. Hieronder valt ook schade tengevolge van hijswerkzaamheden en deelnemende voertuigen inclusief parkeren.

Deelnemende teams dragen zelf de zorg voor het verzekerd zijn van hun sloep.

Deelname aan de Veerse Meer Sloepenrace omsluit uw erkenning van het wedstrijdreglement.

Tijdens de wedstrijd is de stuurman/ vrouw ten alle tijden verantwoordelijk voor sloep en de bemanning.

Contact

V.M.S.
Hoofdstraat 128
4484CJ Kortgene
KvK 67341071
NL64ABNA0522959970
info@veersemeerrace.nl